Ratownictwo Medyczne i Pierwsza Pomoc - Ratunek24.pl

Błędy w rozporządzeniu regulującym pracę ratowników medycznych

Starajmy się o mądre, dobre prawo, które będzie nas wspierać w codziennej pracy.


W naszej codziennej pracy jesteśmy skupieni na pacjencie – wsłuchani w jego skargę. W oparciu o wiedzę, ustawiczne kształcenie i doświadczenie codziennie podejmujemy dziesiątki decyzji. Decyzji opartych na prawie. O ile decyzje nasze są mądre i zgodne z aktualną wiedzą medyczną, o tyle prawo, które reguluje zakres naszych decyzji, już nie zawsze takie jest. Czasem odstaje od rzeczywistości – prawo swoje, a codzienność swoje. Wówczas tracimy oparcie w prawie, a wręcz staje się ono uciążliwe i utrudnia nam pracę. Czasem godzimy się z tym i myślimy, że tak już musi być. W końcu gdy prawnicy zajmują się medycyną.. a medycy prawem.. to czy może wyjść z tego coś dobrego?


To bez wątpienia trudne i niewdzięczne zadanie. Starajmy się o mądre, dobre prawo, które będzie nas wspierać w codziennej pracy. Które będziemy czytać bez merytorycznego niesmaku. Wreszcie, które będzie elastyczne. Tego wymaga specyfika naszej pracy, szybki postęp medycyny ratunkowej i stany zagrożenia życia i zdrowia, którymi się zajmujemy. Nikt za nas tego nie zrobi.


Poniżej w kilku słowach pragnę wskazać na błędy znajdujące się w „ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego”, bezpośrednio regulującym pracę ratowników medycznych. Wszystkie swoje uwagi przekazałem konsultantowi krajowemu ds. medycyny ratunkowej oraz do Ministerstwa Zdrowia.


Odnośnie do załącznika nr 1 – MCR wykonywane samodzielnie przez RM:


- punkt 8 mówiący o intubacji: „Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia.” jest błędny w swojej konstrukcji i założeniach.


Według definicji:


# Wentylację dzielimy na inwazyjną i nieinwazyjną w zależności od sposobu udrożnienia dróg oddechowych. 


# Drogi oddechowe udrożnione przyrządowo (maska krtaniowa, rurka krtaniowa, rurka Combitube, rurka intubacyjna, rurka tracheostomijna) - są wentylowane inwazyjnie za pomocą dodatniego ciśnienia wytworzonego ręcznie (worek samorozprężalny) lub mechanicznie (respirator).


# Drogi oddechowe udrożnione bezprzyrządowo (manewr Esmarcha) - są wentylowane nieinwazyjnie za pomocą maski twarzowej i dodatniego ciśnienia wytworzonego ręcznie (worek samorozprężalny) lub mechanicznie (respirator) – tzw. tlenoterapia czynna, lub w przypadku pacjentów oddychających prawidłowo - za pomocą maski twarzowej i nawiewu tlenu – tzw. tlenoterapia bierna.


# W związku z tym logicznym jest, że wentylowanie pacjenta zaintubowanego jest wentylacją inwazyjną. W obecnej postaci punkt 8 jest oksymoronem w stylu: „żywy trup”.


- w nawiązaniu do powyższego proponuje się przeredagowanie punktów 7 i 8 dotyczących tlenoterapii oraz wentylacji z uwzględnieniem obowiązujących definicji i terminologii medycznej w następujący sposób: 


# Podjęcie tlenoterapii biernej lub tlenoterapii czynnej w formie wentylacji nieinwazyjnej lub wentylacji inwazyjnej, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora.


# Wykonanie intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu krążenia.


Odnośnie do załącznika nr 2 – MCR wykonywane pod nadzorem lekarza systemu:


- punkt 4 - mówiący o zakładaniu sondy żołądkowej i płukaniu żołądka, po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych, nie precyzuje w jaki sposób i w zależności od jakiego stanu pacjenta drożność dróg oddechowych miałaby być zabezpieczana. Wobec czego będzie to zapis martwy. Restrykcja „po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych” jest nieuzasadniona, ponieważ ratownik medyczny będzie tą czynność wykonywał pod nadzorem lekarza systemu. Również ponad wszelką wątpliwość jest rzeczą oczywistą, uwarunkowaną medycznie, a nie prawnie, że podczas płukania żołądka lekarz systemu wraz z ratownikiem medycznym  musi utrzymywać/zabezpieczać drożność dróg oddechowych w sposób uzależniony od stanu pacjenta. 


Odnośnie do załącznika nr 3 – świadczenia zdrowotne wykonywane przez RM samodzielnie:


- te same uwagi do punktów nr 7 i 8 co w załączniku nr 1.


 


Autor: Filip Zawadzki ratownik medyczny


 


„ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych...":


http://ratunek24.pl/files/042116/rozpor%C4%85dzenie%20MCR%20podpisane.pdf


 


Piśmiennictwo:


1. J. E. Campbell (red.), International Trauma Life Support, Kraków 2015


2. J. Gucwa, T. Madeja, M. Ostrowski (red.), Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe, Kraków 2017


3. P. Guła, W. Machała (red.), Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała, Warszawa 2015

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, by móc dodać komentarz.

Komentarze

Zobacz profil - lucasfelcher
Pytanie testowe do legislatora:
W świetle najnowszych przepisów ratownik medyczny może cewnikować pacjenta:
a.) Tylko w ZRM
b.) Tylko w SOR
c.) Tylko pod nadzorem lekarza
d.) Wszędzie tylko nie w ZRM P
Zobacz profil - giaur89
lucasfelcher => odpowiedź: d) wszędzie tylko nie w ZRM P,

Zgadzam się, że jest to niezrozumiałe i nie ma logicznego uzasadnienia, aby uniemożliwiać ratownikowi medycznemu cewnikować pacjenta w ZRM P, skoro wszędzie indziej może to wykonać.

Z tego co słyszałem są dwa powody tego:
1. Ustawodawca nie chce aby karetki były dysponowane do zmiany cewników, gdyż tym powinny zajmować się POZ i NPL. Inna sprawa, że są dysponowane i brak tych kompetencji po prostu utrudnia nam życie i najczęściej dla dobra pacjenta po prostu je przekraczamy i cewnikujemy, lub zabieramy do szpitala. Raczej nikt nie zostawia takich pacjentów ma pastwę losu POZ i NPL, gdy pacjent nie może się doprosić wizyty lekarza i zdesperowany wzywa pogotowie. Inną sprawą wartą poruszenia i gdy zdecydowanie wskazane jest zacewnikowanie pacjenta już na miejscu jest ostre zatrzymanie moczu - i to jest argument godny podniesienia przed MZ.

2. NIPiP która brała udział w konsultacjach do Rozporządzenia była mocno przeciwko.. wszystkiemu.. więc tu im ustąpiono, w imię szeroko pojętego kompromisu.

Społeczność

Najnowsze zdjęcia

 • Śmigłowiec sokół
 • Zgodniezprawem
 • Przyczepa do transportu?
 • Pierwsza pomoc tonącym
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Wzywając pogotowie, nie okłamuj dyspozytora
 • Nie czekaj, dzwoń!
 • Nie wzywaj pogotowia nadaremnie
 • Wzywaj z głową
 • Ratownik medyczny
 • Teraz już wiesz...
 • Miał zawał. Karetki nie było.
 • Zespół QRS i jego szerokość
 • STEMI może być...
 • Słupek
 • Zatrucia