Ratownictwo Medyczne i Pierwsza Pomoc - Ratunek24.pl

Ciśnienie śródczaszkowe i zespoły wklinowania

 • Autor: guardian12
 • Anatomia i Fizjologia

Całkowita objętość zawartości czaszki jest stała. Około 70% tej objętości zajmuje mózg, 20% płyn mózgowo-rdzeniowy i śródmiąższowy, a 10% krew.

Całkowita objętość zawartości czaszki jest stała. Około 70% tej objętości zajmuje mózg, 20% płyn mózgowo-rdzeniowy i śródmiąższowy, a 10% krew. Gdy jeden z wymienionych elementów zwiększa swoja objętość, pozostałe dwa musza się zmniejszyć, w przeciwnym razie dochodzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego.

Główny mechanizm kompensacyjny polega na przemieszczaniu się płynu mózgowo-rdzeniowego do kanału kręgowego. Dalsze zwiększanie się objętości powoduje wzrost ciśnienia wewnątrz czaszki powyżej wartości prawidłowych przekraczający 15-20mmHg). Dochodzi do upośledzenia perfuzji mózgu i nieodwracalnych zmian niedokrwiennych tkanki mózgowej.

Guz lub krwiak wewnątrz czaszki zajmuje określona przestrzeń, wywiera ucisk na prawidłową tkankę mózgu i upośledza przepływ krwi.
Cytotoksyczny obrzęk mózgu wystepuje w razie nagromadzenia się płynu wewnątrz uszkodzonych komórek mózgowych i glejowych.
Śródmiąższowy obrzęk mózgu powstanie w wyniku zmniejszania wchłaniania płynu w następstwie urazu.
Naczyniopochodny obrzęk mózgu, powstaje, gdy w następstwie uszkodzenia bariery komórkowej śródbłonka następuje przenikanie płynu do koło naczyniowych tkanek mózgu.

W nastepstwie urazu mózgowia objętość krwi w krążeniu mózgowym dziecka może się zwiększyć. Mechanizmy autoregulacji przepływu krwi przez mózg sa bardzo złożone. Niedotlenienie i hiperkapnia z powodu upośledzenia wentylacji płuc związanego z urazem przyczyniają się także do zwiększenia przepływu krwi w krążeniu mózgowym. Przekrwienie mózgu wystepuje częściej u dzieci niż u dorosłych, bywa ono przyczyna obrzęku mózgu u dzieci w ciągu pierwszych 24 h po urazie. Wzmożone Cisnienie śródczaszkowe, uogólnione lub ogniskowe, może doprowadzić do wklinowania.

Wklinowanie pod sierp mózgu wystepuje wówczas, gdy jedna z półkul mózgu częściowo przemiesza się pod sierpem mózgu na stronę przeciwna.
Wklinowanie pod namiot móżdżku jest stanem o bardzo dużym znaczeniu klinicznym ( rys) . Rozległe uszkodzenie mózgu lub krwiak powoduje wciśniecie części Plata skroniowego- haka hipokampu – po stronie urazu do przestrzeni miedzy konarem mózgu, a namiotem móżdżku. Prowadzi to do ucisku nerwu okoruchowego, wskutek czego źrenica po tej stronie staje się szeroka i nieaktywna.


Ucisk konaru mózgu powoduje niedowład połowiczy po stronie przeciwnej. W miarę wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i ucisku pnia mózgu następuje utrata przytomności. W razie dalszego pogłębiania się wklinowania dochodzi do postępującego upośledzenia czynności pnia mózgu, prowadzącego do bezdechu i zgonu chorego.
Wklinowanie pod namiot móżdżku może występować obustronnie, jeżeli jest spowodowane obustronnymi zmiana ogniskowymi lub uogólnym obrzękiem mózgu.

Szybkie streszczenie: Robert Rajtar - Ratownik Medyczny

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, by móc dodać komentarz.

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Społeczność

Najnowsze zdjęcia

 • Zgodniezprawem
 • Przyczepa do transportu?
 • Pierwsza pomoc tonącym
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Wzywając pogotowie, nie okłamuj dyspozytora
 • Nie czekaj, dzwoń!
 • Nie wzywaj pogotowia nadaremnie
 • Wzywaj z głową
 • Ratownik medyczny
 • Teraz już wiesz...
 • Miał zawał. Karetki nie było.
 • Zespół QRS i jego szerokość
 • STEMI może być...
 • Słupek
 • Zatrucia
 • Ratownik medyczny