Ratownictwo Medyczne i Pierwsza Pomoc - Ratunek24.pl

Fizjologiczne zmiany zachodzące w organizmie kobiety w okresie ciąży

W I trymestrze -FIRST TRIMESTER formuje się płód Jest on bardzo mały, a więc macica powiększa się w tym okresie jedynie nieznacznie.

FIZJOLOIGICZNE ZMIANY ZACHODZACE W ORGANIZMIE KOBIETY W OKRESIE CIĄŻY

W I trymestrze -FIRST TRIMESTER formuje się płód Jest on bardzo mały, a więc macica powiększa się w tym okresie jedynie nieznacznie.
Po 3 miesiącu płód i macica rosną szybko, osiągając pępek w 5 miesiącu i nadbrzusze w 7 miesiącu.
Podczas pierwszych 10 tygodni rzut serca zwiększa się o 20-30%, największy jest pod koniec ciąży – wynosi 6-7l/min. Średnia częstotliwość skurczów serca zwiększa się o 10-15 uderzeń/ minutę, równocześnie obserwuje się obniżenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego o 10-15 mmHg w porównaniu z chorymi niebędącymi w ciąży.

Stan układu oddechowego- RESPIRATORY SYSTEM zmienia się znacznie z powodu ucisku powiększającej się macicy – UTERUS na przeponę-DIAPHRAGM , co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia objętości klatki piersiowej- CHEST czasami można zauważyć kompensacyjne poszerzenie się łuków żebrowych. Zwiększa się również wymiana gazowa. Prowadzi to do relatywnej zasadowicy i predysponuje chora do zespołu hiperwentylacji.

Hiperwolemia ciężarnych: zwiększa się liczba czerwonych krwinek i osocza, co w sumie powoduje zwiększenie objętości krwi o 40-50%. Zwiększenie objętości osocza oznacza, ze ciężarna chora może utracić 30-35% objętości krwi krążącej, zanim pojawia się spadki ciśnienia. Z drugiej strony obniżenie ciśnienia krwi u ciężarnej po urazie oznacza, e utraciła dużą liczbę krwi, w celu resuscytacji płynowej trzeba będzie przetoczyć dożylnie duże objętości ( z preferencja) preparatów krwi.

Główne zmiany zachodzące w układzie pokarmowym – DIGESTIVE SYSTEM spowodowane są powiększająca się macicą i prowadza do:

- zmiany położenia narządów jamy brzusznej-: większa część jelita cienkiego- SMALL INTESTINE przemieszcza się ku górze, podczas, gdy macica – UTERUS staje się największym narządem jamy brzusznej ( ma to duże znaczenie przy próbie identyfikacji uszkodzonych narządów po urazie tępym lub przenikającym)
- uogólnionego osłabienia perystaltyki z opóźnieniem opróżniania żołądkowego- powoduje to zwiększenie ryzyka pourazowych wymiotów i aspiracji.

W układzie moczowym- URINARY SYSTEM zachodzi wiele zmian: przemieszczenie pęcherza moczowego – URINARY BLADDER ku przodowi i do góry. Takie ustawienie zwiększa ryzyko jego poważnego uszkodzenia w wyniku urazu.


Reakcja na hipowolemię

Ostra utrata krwi powoduje zmniejszenie objętości krwi krążącej. Przy zmniejszającym się powrocie żylnym następuje zmniejszenie rzutu serca. W wyniku hipowolemii obniża się ciśnienie tętnicze, efektem tych zmian jest skurcz naczyń i tachykardia.
Obkurczenie się naczyń macicznych prowadzi do zmniejszenia macicznego przepływu krwi o 2-30%.
Płód reaguje na hipoperfuzję spadkiem płodowego ciśnienia tętniczego i zmniejszeniem częstości rytmu serca. Zmniejszenie stężenia tlenu we krwi matki również szkodzi płodowi. Podanie matce dużych ilości tlenu i bardzo ważne także dla płodu, który ponosi skutki zarówno niedotlenienia, jak i zmniejszonej perfuzji.
Kolejna przyczyna obniżenia ciśnienia może być zmniejszenie powrotu żylnego w pozycji leżącej na plecach. Powiększająca się ciężarna macica może wywierać znaczny nacisk na żyłę główna dolna, co zmniejsza powrót krwi do serca. Efekt ten szczególnie widoczny jest po 20 tygodniu ciąży. Zmniejszenie się powrotu żylnego wiąże się z hipotonia i omdleniami u matki oraz bradykardia płodu, dlatego poszkodowane ciężarne należy przewozić w pozycji leżącej na lewym boku. Jeśli rodzaj obrażeń odniesionych przez kobietę uniemożliwia ułożenie jej w pozycji na lewym boku, należy:

1. Przechylić sztywne nosze ortopedyczne wraz z chorą o 20 – 30% na lewa stronę, albo
2. Podczas transportu ręcznie przesunąć ciężarna macicę na lewa stronę
3. Każdej kobiecie ciężarnej po urazie należy niezwłocznie podać TLEN w dużym przepływie.

C.D.N
Opracowania RR ratunek24.pl

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, by móc dodać komentarz.

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Społeczność

Najnowsze zdjęcia

 • Śmigłowiec sokół
 • Zgodniezprawem
 • Przyczepa do transportu?
 • Pierwsza pomoc tonącym
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Wzywając pogotowie, nie okłamuj dyspozytora
 • Nie czekaj, dzwoń!
 • Nie wzywaj pogotowia nadaremnie
 • Wzywaj z głową
 • Ratownik medyczny
 • Teraz już wiesz...
 • Miał zawał. Karetki nie było.
 • Zespół QRS i jego szerokość
 • STEMI może być...
 • Słupek
 • Zatrucia