Ratownictwo Medyczne i Pierwsza Pomoc - Ratunek24.pl

Jak zrozumieć pacjenta obcojęzycznego?

W Systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) dominującą grupę pacjentów stanowią osoby władające językiem ojczystym.

Co roku natomiast nasz kraj odwiedza 16 mln turystów (POT, 2014), a 57,5 tys. obcokrajowców na stałe mieszka na terenie Polski (Eurostat, 2012). Znając od podszewki System PRM, stwierdzić można tylko jedno: nie jest on przygotowany na opiekę w stanach nagłych nad pacjentami posługującymi się językami obcymi.


Doświadczenia własne jako ratownika medycznego w zespole ratownictwa medycznego (ZRM) oraz dyspozytora medycznego skoncentrowanego centrum dyspozytorskiego (CD) pokazują, że najczęściej niezbędnym językiem do komunikacji z pacjentem obcojęzycznym jest język angielski. Jednak nawet znajomość tego jednego, najpopularniejszego na świecie języka nie jest wymagana w pracy w systemie ratownictwa (brak wskazań w Ustawie o PRM). Również i pracodawcy nie oczekują od ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek systemu znajomości chociażby w podstawowym zakresie języka angielskiego.


W konsekwencji braku ww. wymogów powstaje, czasami nie do przejścia, bariera językowa. W życiu zawodowym przybiera ona formę np. dwu- lub trzyosobowego ZRM nie potrafiącego w żaden sposób porozumieć się z pacjentem na miejscu zdarzenia lub też personelu triage’u w SOR nie mogącego wykonać swoich podstawowych obowiązków.


Zebranie dokładnego wywiadu medycznego stanowi podstawę do podjęcia odpowiednich działań ratowniczych i terapeutycznych. Bariera językowa stojąca na linii ratownik – pacjent może uniemożliwić właściwe rozpoznanie i leczenie, a co gorsze zwiększyć ryzyko chociażby podania leku, na który pacjent jest uczulony. W postępowaniu w stanach nagłych nie ma czasu na opóźnianie udzielenia pomocy poprzez dojazd do szpitala, w którym ratownik być może znajdzie osobę władającą językiem obcym.


W sytuacji pojawienia się wspomnianej bariery językowej z pomocą medykowi może przyjść darmowa internetowa aplikacja o nazwie VOCAL-Medical. Na ten czas, poza dostępnymi płatnymi i darmowymi narzędziami oraz translatorami, jest ona jedyną aplikacją stworzoną właśnie na potrzeby środowiska ratowniczego i medycznego. Powstała w ramach wielomiesięcznej pracy organizacji z dziewięciu krajów europejskich, a jej finansowanie pokryto ze środków UE w ramach programu „Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji”.


Zasada działania wersji mobilnej i oferowane języki


VOCAL-Medical umożliwia w ramach wersji mobilnej przeprowadzenie pełnego wywiadu medycznego z pacjentem komunikującym się w jednym z 8 języków innych niż język polski. Są to: angielski, belgijski, bułgarski, litewski, niemiecki, słowacki, słoweński i turecki. Mobilna wersja aplikacji została przystosowana do użycia bezpośrednio przy pacjencie, używając telefonu typu smartfon lub tabletu; działa także z poziomu przeglądarki komputera stacjonarnego/laptopa. Działanie aplikacji mobilnej VOCAL-Medical opiera się o zdefiniowaną przez twórców treść wywiadu medycznego, która została skonsultowana z przedstawicielami środowisk ratowniczych z kilku europejskich krajów. Następnie całość, pierwotnie przygotowana w języku angielskim, została przetłumaczona na osiem języków.


Aby aplikacja mogła być użyteczna dla osób bez znajomości podstaw języka obcego, niezbędne było wcześniejsze przygotowanie konkretnych pytań kierowanych do pacjenta, a także gotowych do wyboru odpowiedzi, włączając w to jednostki chorobowe, grupy leków, uczuleń czy też obciążeń rodzinnych.


Na kolejnych ekranach aplikacji, zawsze w prawym górnym rogu, wyświetlony jest przycisk z globusem – służy on do zmiany języka pomiędzy językiem ratownika a tym zdefiniowanym jako język pacjenta.


Instrukcja użycia aplikacji VOCAL-Medical


Użycie aplikacji jest proste i intuicyjne, wymaga darmowej rejestracji na stronie VOCAL-Medical przed pierwszym użyciem. W tym celu należy wejść na stronę m.vocal-medical.eu/, kliknąć przycisk „Zarejestruj”, podać swój prawidłowy adres e-mail oraz ustalić hasło dla konta. Po założeniu konta można zalogować się do systemu. Aby rozpocząć przeprowadzanie wywiadu medycznego z pacjentem obcojęzycznym, należy kliknąć przycisk „Nowa ankieta”. Na następnym ekranie konieczne jest zdefiniowanie języka pacjenta oraz podświetlenie modułów wywiadu, które nas interesują.


Zebranie pełnego wywiadu medycznego, zgodnie ze schematem SAMPLE, wymaga zaznaczenia wszystkich modułów. Dla uzyskania informacji dotyczących bezpośrednio jedynie samego zachorowania lub wypadku wystarczy wybrać moduł ostatni – „W karetce pogotowia”. Przechodząc dalej, poprzez kliknięcie „OK”, naszym oczom ukazuje się krótkie wprowadzenie do części właściwej, zawierające m.in. informację o zastosowaniu poufności danych. Po wcześniejszym wypełnieniu naszego profilu w aplikacji (przycisk w głównym menu) pacjentowi zostanie automatycznie wyświetlone w tekście nasze imię i nazwisko oraz wykonywany zawód. Od tego momentu w prawym górnym rogu dostępny jest wspomniany wcześniej przycisk zmiany języka. Dzięki niemu przez kolejne etapy wywiadu ratownik może przejść wspólnie z pacjentem – w dowolnej chwili zmieniając język na rozumiany przez każdą ze stron.


Przełączenie do kolejnej strony „rozmowy” następuje po zaznaczeniu przez pacjenta, jego bliskiego lub ratownika odpowiedzi i kliknięciu stosownej strzałki na dole strony. Warto dodać w tym miejscu, że pacjent na pewne pytania może nie znać odpowiedzi. W takiej sytuacji w niektórych miejscach ankiety dostępna jest opcja „nie wiem”, możliwe jest także po prostu nie zaznaczenie żadnej odpowiedzi.


Na zakończenie każdego modułu wyświetlona zostaje informacja o możliwości przejścia do kolejnego lub już na tym etapie opuszczenia ankiety. Dodatkowo w trakcie całej ankiety przycisk „menu” umieszczony u góry po środku strony pozwala na swobodne przemieszczanie się pomiędzy zdefiniowanymi modułami.


Odczyt danych z wywiadu


Przejście przez wywiad medyczny z pacjentem obcojęzycznym nie wymaga dodatkowego notowania wybranych przez chorego odpowiedzi.


Niezmiernie ważną funkcjonalność aplikacji mobilnej stanowi opcja „Ankiety” dostępna z głównego menu. Znajduje się w niej lista historycznych wywiadów medycznych z datą przeprowadzenia, imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz informacją o jego języku. Każda ankieta z tego poziomu może zostać usunięta, jak i edytowana, w celu uzupełnienia lub zmiany wcześniej wprowadzonych danych. Natomiast kliknięcie na imię i nazwisko pacjenta powoduje wyświetlenie podsumowania całej ankiety, czyli wszystkich pytań ze wszystkich wybranych modułów oraz odpowiedzi do nich. Użytkownik aplikacji VOCAL-Medical w tym miejscu ma możliwość wydrukowania całej treści – w tym celu wystarczy połączenie z drukarką i kliknięcie w przycisk u góry strony. Przy zastosowaniu odpowiednich procedur placówki medycznej taki wydrukowany dokument mógłby zostać dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta.


Aplikacja e-learningowa VOCAL-Medical


Przedstawiona powyżej wersja mobilna VOCAL-Medical nie stanowi całości zrealizowanego projektu w ramach programu „Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji”. Jego drugą częścią jest aplikacja edukacyjna, umożliwiająca przyswojenie podstaw danego języka obcego. Ta dostępna jest na stronie vocal-medical.eu. Po zalogowaniu się można korzystać z tych samych danych, co w wersji mobilnej.


W ramach aplikacji e-learningowej dostępne są cztery moduły szkoleniowe bazujące na schemacie wywiadu SAMPLE oraz moduł piąty poświęcony kulturze danego kraju. Autorzy aplikacji przygotowali w ramach modułów zestawy słownictwa medycznego, pełnych wyrażeń oraz gotowych dialogów. Swoją wiedzę użytkownik może sprawdzić w kilku quizach oraz na teście końcowym.


Podsumowanie


Z powodu obecnej bariery językowej komunikacja z pacjentem obcojęzycznym może stanowić dla ratownika niemałe wyzwanie, utrudniając i tak z założenia niełatwą pracę. W niektórych sytuacjach brak klarownego porozumienia z pacjentem uniemożliwia skuteczne wdrożenie medycznych czynności ratunkowych, zmniejszając szansę poszkodowanego na przeżycie. Wykorzystanie darmowej aplikacji VOCAL-Medical w celu uzyskania niezbędnego wywiadu medycznego może polepszyć rokowanie pacjenta, a także zminimalizować ryzyko popełnienia błędu przez ratownika, chociażby poprzez poznanie historii chorobowej pacjenta oraz rozpoznanie jego uczuleń i przyjmowanych leków.


Autor: Grzegorz Nowak


Źródło: Na Ratunek

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, by móc dodać komentarz.

Komentarze

Zobacz profil - miroslawklozzets
Bardzo ciekawa aplikacja

Społeczność

Najnowsze zdjęcia

 • Pierwsza pomoc tonącym
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Wzywając pogotowie, nie okłamuj dyspozytora
 • Nie czekaj, dzwoń!
 • Nie wzywaj pogotowia nadaremnie
 • Wzywaj z głową
 • Ratownik medyczny
 • Teraz już wiesz...
 • Miał zawał. Karetki nie było.
 • Zespół QRS i jego szerokość
 • STEMI może być...
 • Słupek
 • Zatrucia
 • Ratownik medyczny
 • Zarobki ratownika medycznego
 • Służby