Ratownictwo Medyczne i Pierwsza Pomoc - Ratunek24.pl

Zaplecze - KONSULTANT W DZIEDZINIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ

1. Konsultant Krajowy Prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny

Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok

tel: (85) 6865020 , fax: (85)6865918

2. Konsultant Dolnośląski Dr n. med. Marek Sehn

Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej UM we Wrocławiu ul. Bujwida 44a, 50-345, Wrocław

tel: (71) 3286045 , fax: (71) 3286016

3. Konsultant Kujawsko-Pomorski Dr n. med. Przemysław Paciorek

Klinika Medycyny Ratunkowej Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel: (52) 585-45-70 , fax: (52) 585-40-28

4. Konsultant Lubelski Dr hab. n. med. Adam Nogalski

Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

tel: (81) 5329402 , fax: (81) 5329402

5. Konsultant Lubuski - lek.med. Zenon Iwaniszyn

Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ

ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól

6. Konsultant Łódzki Dr n. med. Paweł Ziółkowski

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

tel: (42) 271 17 74 , fax: (42) 2711773

7. Konsultant Małopolski Dr hab. med. Leszek Brongel

II Katedra Chirurgii Ogólnej CMUJ ul. Kopernika 21, 31-501 Kraków

tel: (12) 424 82 01 , fax: (12) 421 34 56

8. Konsultant Mazowiecki Dr n. med. Grzegorz Michalak

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki SP ZOZ ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

tel: (22) 5690121 , fax: (22) 5690120

9. Konsultant Opolski lek. Marek Dryja

PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne al. W. Witosa 26, 45-418 Opole

tel: (77) 4520711

10. Konsultant Podkarpacki Lek. med. Wacław Bazanowski

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

tel: (17) 86 64 050 , fax: (17) 86 64 702

11. Konsultant Podlaski Dr n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

tel: (85) 746 88 31 , fax: (85) 746 84 65

12. Konsultant Pomorski Dr n. med Ewa Raniszewska

Uniwersytecki Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

tel: (58) 349 12 42 , fax: (58) 349 29 44

13. Konsultant Śląski Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

Szpital Specjalistyczny Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

tel: (32) 271-63- 35

14. Konsultant Świętokrzyski Dr n. med. Marek Tombarkiewicz

SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. 11-Listopada 78, 28-200 Staszów

tel: (15) 8648608 , fax: (15) 8643675

15. Konsultant Warmińsko-Mazurski Lek. med. Jacek Kowalczyk

ZOZ MSWiA z W-MCO, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

tel: (89) 5398200 , fax: (89) 5269156

16. Konsultant Wielkopolski Dr n. med. Maciej Naskręt

Wielkopolskie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran, ul. 28 Czerwca 1956r. 194, 61-485 Poznań

tel: (61) 8311075 , fax: (61) 8311076

17. Konsultant Zachodniopomorski Dr n. med. Grzegorz Wit

SOR SPSK nr. 1, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

tel: (91) 4253222 , fax: (91) 4253022

Społeczność

Najnowsze zdjęcia

 • Calgary Tow Truck Service
 • Pierwsza pomoc tonącym
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Wzywając pogotowie, nie okłamuj dyspozytora
 • Nie czekaj, dzwoń!
 • Nie wzywaj pogotowia nadaremnie
 • Wzywaj z głową
 • Ratownik medyczny
 • Teraz już wiesz...
 • Miał zawał. Karetki nie było.
 • Zespół QRS i jego szerokość
 • STEMI może być...
 • Słupek
 • Zatrucia
 • Ratownik medyczny
 • Zarobki ratownika medycznego