Ratownictwo Medyczne i Pierwsza Pomoc - Ratunek24.pl

Porażenie prądem i porażenie piorunem

 • Autor: guardian12
 • Stany Zagrożenia Życia

Zabobony o konieczności "ściągania prądu" (np. przez zakopanie go w ziemi) z porażonego przyniosły wiele szkody, a w niektórych przypadkach były powodem śmierci

Porażenie prądem i porażenie piorunem. Pierwsze zdarza się częściej niż drugie. Poniżej przedstawiam patofizjologię , różnice i postępowanie.

Urazy spowodowane porażeniem prądem powstają w wyniku bezpośredniego działania energii elektrycznej na błony komórkowe i mięśniówkę gładka naczyń. Energia termiczna uwalniana podczas porażenia prądem o wysokim napięciu może tez spowodować oparzenia. Czynnikami mającymi wpływ na ciężkość porażenia prądem zaliczamy:
- rodzaj prądu ( zmienny, stały )
- wartość napięcia
- ilość dostarczanej energii
-opór- skóry spada w sytuacji, gdy jest ona wilgotna, co zwiększa ryzyko urazu
- drogę przepływu przez ciało pacjenta, powierzchnie
- czas kontaktu ze źródłem prądu

Prąd elektryczny płynie droga najniższego oporu, w związku z tym szczególnie narażone na zniszczenie sa pęczki naczyniowo-nerwowe w obrębie kończyn
Porazenie prądem zmiennym może spowodować tężcowy skurcz mięśni szkieletowych, uniemożliwiający uwolnienie się od źródła prądu. Niewydolność mięśnia sercowego lub oddechowa mogą być przyczyna natychmiastowego zgonu.
`- zatrzymanie oddechu może być spowodowane porażeniem ośrodka oddechowego lub mięśni oddechowych
- jeżeli prąd zmienny przepłynie przez miokardium może wywołać Migotanie komór VF.
- prąd elektryczny może tez odpowiadać za niedokrwienie mięśnia sercowego spowodowane skurczem naczyń wieńcowych. Asystolia może wystąpić jako pierwotny mechanizm zatrzymania krążenia lub wtórnie do asfiksji spowodowanej zatrzymaniem oddechu.
Prąd, który w wyniku porażenia przepływa przez mięsień sercowy, jest bardziej niebezpieczny.
Przepływ prądu w poprzek klatki piersiowej ( z reki do reki ) jest bardziej niebezpieczny niż przepływ pionowy ( z reki do nogi )lub krokowy ( z nogi do nogi ). Wzdłuż drogi przepływu prądu można obserwować znaczne uszkodzenia tkanek

PORAZENIE PIORUNEM

Piorun jest wyładowaniem energii elektrycznej o napięciu dochodzącym do 300kV , którego czas trwania wynosi kilka milisekund.
W przypadku porażenia piorunem większość prądu przemieszcza się po powierzchni ciała tzw efekt naskórkowy. Zarówno porażenie prądem o wysokim napięciu, jak i porażenie piorunem powoduje powstanie głębokich oparzeń w miejscu kontaktu.
Oparzenia skóry powstałe w wyniku uderzenia piorunem klasycznie przybierają postać przypominające liście paproci.
W przypadku porażenia prądem z instalacji przemysłowej oparzenia lokalizują się zwykle na kończynach górnych, dłoniach, nadgarstkach, natomiast w przypadku porażenia piorunem obserwuje się je typowo na głowie, szyii i ramionach.

Do porażenia może także dojść pośrednio, w wyniku przepływu prądu po powierzchni ziemi lub przeskoczenia ładunku elektrycznego z uderzonego piorunem drzewa lub innego obiektu. Fala uderzeniowa może wywoływać urazy tępe, podobnie jak w przypadku porażenia prądem z instalacji domowej lub przemysłowej do zgonu dochodzi w wyniku zatrzymania krążenia lub oddechu.. u osób, które przeżyły moment porażenia piorunem, może dochodzić do wyrzutu dużej ilości amin kateholowych lub pobudzenia układu współczulnego, co prowadzi do nadciśnienia, tachykardii, niespecyficznych zmian w EKG ( obejmujących wydłużenie odstępu QT ( przejściowe odwrócenie załamka T ) oraz martwicy mięśnia sercowego.

Kinaza kreatyninowa może być uwalniana z mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych. Porazenie piorunem może spowodować zniszczenia nerwów w układzie ośrodkowym i obwodowym , często dochodzi tez wystąpienia krwawienia śródmózgowego, obrzęku mózgu i uszkodzenia nerwów obwodowych.
Co do rozpoznania, okoliczności zdarzenia nie zawsze sa znane . obraz pacjenta- nieprzytomny, u którego w badaniu stwierdza się obecność punktowych lub liniowych oparzeń , albo „figury piorunowe” na skórze, powinien być leczony tak jak osoba porażona piorunem

Postępowanie ratownicze

1. należy upewnić się , ze wszystkie źródła prądu sa wyłączone , a do poszkodowanego nie należy podchodzić dopóki nie jest bezpiecznie. Prąd o wysokim napięciu - o wartości przekraczającej napięcie instalacji domowej, może odpowiadać za wytworzenie łuku elektrycznego lub rozprzestrzeniać się po powierzchni ziemi do kilku metrów od poszkodowanego. Podchodzenie i udzielanie pomocy ofierze porażenia piorunem jest bezpieczne

Resuscytacja

Należy bezzwłocznie rozpocząć standardowe podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne

2. udrożnienie dróg oddechowych może być trudne jeżeli doszło do oparzenia elektrycznego twarzy i szyii.
W takiej sytuacji niezbędna jest szybka intubacja dotchawicza, ponieważ narastający szybko Obrzęk tkanek miękkich może doprowadzić do niedrożności dróg oddechowych.
W wyniku porażenia prądem może dojść do urazów głowy i kręgosłupa. Należy unieruchomić pacjenta do momentu przeprowadzenia badania.
3. porażenie mięśni, zwłaszcza wywołane działaniem prądu o wysokim napięciu może trwać nawet kilka godzin. Migotanie komór VF jest najczęstszym mechanizmem zatrzymania krążenia , do którego dochodzi w wyniku porażenia prądem zmiennym o wysokim napięciu. Leczeniem jest oczywiście defibrylacja.
Asystolia wystepuje częściej po porażeniu prądem stałym. W przypadku zaburzeń rytmu należy stosować standardowe protokoły postępowania
4. należy usunąć tlące się ubrania i buty, aby zapobiec dalszym urazom termicznym.
5. agresywna tlenoterapia jest niezbędna w przypadkach znacznego uszkodzenia tkanek. Należy utrzymać prawidłowa diurezę w celu umożliwienia usunięcia z organizmu mioglobiny, potasu i innych substancji pochodzących ze zniszczonych tkanek.

Opracowanie Robert Rajtar - Ratownik medyczny

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, by móc dodać komentarz.

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Społeczność

Najnowsze zdjęcia

 • Śmigłowiec sokół
 • Zgodniezprawem
 • Przyczepa do transportu?
 • Pierwsza pomoc tonącym
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Wzywając pogotowie, nie okłamuj dyspozytora
 • Nie czekaj, dzwoń!
 • Nie wzywaj pogotowia nadaremnie
 • Wzywaj z głową
 • Ratownik medyczny
 • Teraz już wiesz...
 • Miał zawał. Karetki nie było.
 • Zespół QRS i jego szerokość
 • STEMI może być...
 • Słupek
 • Zatrucia