Ratownictwo Medyczne i Pierwsza Pomoc - Ratunek24.pl

Postępowanie ratownicze przy utonięciu

Głównym czynnikiem wpływającym na rokowanie po epizodzie tonięcia jest czas trwania niedotlenienia.

Głównym czynnikiem wpływającym na rokowanie po epizodzie tonięcia jest czas trwania niedotlenienia i dlatego natlenienie, wentylacja i perfuzja powinny być przywrócone jak najszybciej.

Utoniecie to śmierć przez uduszenie w wodzie.
„wtórne utonięcie” oznacza opóźniony zgon >24 godzin po zanurzeniu wskutek szybkiego pogorszenia czynności układu oddechowego.
Termin „zespół zanurzeniowy” odnosi się do nagłego zgonu wskutek kontaktu z lodowata wodą.

Pierwotne uszkodzenie po zanurzeniu w wodzie zachodzi w płucach. Hipoksemia skutek zaburzenia czynności płuc, jest przyczyna wtórnych zmian w mózgu i sercu. Do zachłyśnięcia dochodzi u 90% topielców , lecz aspiracja znacznych ilości wody podczas tonięcia zdarza się rzadko. W 10% przypadków skurcz krtani zapobiega zachłyśnięciu i powoduje „suche” utonięcie.

PATOFIZJOLOGIA

Po podtopieniu przed wystąpieniem skurczu krtani dochodzi u ofiary do wstrzymywania oddechu.
W tym czasie ofiara często połyka duże objętości wody.
W czasie wstrzymywania oddechu i trwania skurczu krtani rozwija się hipoksja i hiperkapnia.
Ewentualnie odruchy te słabną i ofiara aspiruje wodę do płuc, co nasila hipoksemię.

Bez pomocy i przywrócenia wentylacji czynność serca poszkodowanego zwalnia, a następnie dochodzi do NZK.
Istotne znaczenie w patofizjologii tonięcia ma fakt, ze zatrzymanie krążenia jest następstwem hipoksji i dlatego wyrównanie hipoksemii ma podstawowe znaczenie w uzyskaniu powrotu spontanicznego krążenia.

Leczenie ofiar tonięcia obejmuje cztery różne, ale powiązane ze sobą fazy:
1. ratownictwo wodne
2. podstawowe zabiegi resuscytacyjne BLS
3. zaawansowane zabiegi resuscytacyjne ALS
4. opiekę poresuscytacyjna

1. wydobycie z wody zwykle prowadza przypadkowi świadkowie zdarzenia lub ratownicy wodni


2. PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE BLS – zawsze pamiętamy o własnym bezpieczeństwie. Jeśli to możliwe należy starać się prowadzić akcje ratunkową nie wchodząc do wody.
Wszystkich poszkodowanych należy jak najszybciej wydobyć z wody, a resuscytacje rozpocząć tak szybko jak to możliwe. Ryzyko obrażeń szyjnego odcinka kręgosłupa u ofiar tonięcia jest bardzo małe. Unieruchomienie kręgosłupa szyjnego może być trudne do wykonania w wodzie, może co ważniejsze opóźnić wydobycie poszkodowanego i utrudnić jego właściwa resuscytacje .Źle założony kołnierz może ponadto u osoby nieprzytomnej spowodować niedrożność dróg oddechowych., dlatego unieruchomienie kręgosłupa szyjnego nie jest wskazane, chyba, ze stwierdza się oznaki ciężkich obrażeń lub wywiad wskazuje na możliwość ich wystąpienia ( skoki do wody, zjazdy ze zjeżdżalni, , stwierdzenia urazu w badaniu fizykalnym lub oznak zatrucia alkoholem ).poszkodowany z brakiem tętna i zatrzymaniem oddechu powinien zostać wydobyty z wody tak szybko jak to jest możliwe- nawet jeśli deska unieruchamiająca kręgosłup jest niedostępna z próba ograniczenia ruchów zginania i prostowania szyi.

Najważniejszym celem leczenia pacjenta po epizodzie tonięcia jest zmniejszenie niedotlenienia. Jeśli to możliwe oddechy ratownicze/ wentylacja powinny być prowadzone z użyciem tlenu – należy wykonać 5 wstępnych wentylacji ODDECHÓW – TAK SZYBKO JAK TO MOŻLIWE.
Jeśli poszkodowany znajduje się w głębokiej wodzie i po udrożnieniu dróg oddechowych nie oddycha, należy rozpocząć oddechy ratownicze. Należy wykonać 10-15 oddechów ratowniczych / minuty. Jeśli prawidłowy oddech nie powróci spontanicznie , a czas holowania poszkodowanego do brzegu jest krótszy niż 5 minut należy kontynuować oddechy ratownicze w czasie holowania jeśli holowanie będzie trwać dłużej niż 5 minut, trzeba wykonać dalsze oddechy przez minutę, a następnie dostarczyć ofiarę na ląd tak szybko, jak to możliwe, bez kolejnych prób wentylacji.

Uciskanie klatki piersiowej – należy ułożyć poszkodowanego na twardej powierzchni i wykonać RKO w sekwencji 30 uciśnięć :2 oddechy. U większości ofiar tonięcia stwierdza się zatrzymanie krążenia wtórne do hipoksji. U tych pacjentów należy unikać prowadzenia uciskania klatki piersiowej jako jedynego elementu resuscytacji, ponieważ jest to zwykle mniej efektywne.
Jeśli AED jest dostępny należy osuszyć klatkę piersiowa, podłączyć elektrody i uruchomić AED .
Regurgitacja treści żołądkowej i połkniętej zaaspirowanej wody zdarza się często w czasie resuscytacji ofiar tonięcia. Jeśli to całkowicie uniemożliwi wentylację , należy poszkodowanego obrócić na bok i odessać

3. ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE ALS –

- podajemy tlen w dużym przepływie, najlepiej przez maskę twarzowa z rezerwuarem
- intubacja utrzymanie drożności dróg oddechowych i obecność gęstej wydzieliny oskrzelowej sa wskazaniami do intubacji dotchawiczej , utrzymanie SAT 94-98%

- zastosowane dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe PEEP powinno być na poziomie co najmniej 5-10cmH2O , chociaż w przypadku ciężkiej hipoksemii konieczne mogą być wyższe 15-20cm H2O ustawienia PEEP

-jeśli poszkodowany doznał zatrzymania krążenia z przyczyn sercowych, opóźnienie rozpoczęcia uciskania klatki piersiowej zmniejszy jego szanse przeżycia
badanie palpacyjne tętna jako jedyny wskaźnik NZK jest niewiarygodne - EKG, końcowo-wydechowe CO2, badanie echokardiograficzne

- jeśli stwierdza się u poszkodowanego temperaturę głęboką < 30 stopni C patrz HIPOTERMIA
- na skutek długotrwałego przebywania pod woda u pacjenta może rozwinąć się hipowolemie spowodowana ciśnieniem hydrostatycznym oddziałującym na ciało. Do wyrównania hipowolemie stosuje się dożylna płynoterapia
- zabiegi reanimacyjne należy zawsze prowadzić, chyba, ze sa oczywiste dowody, ze nie ma szans na skuteczna reanimacje – rozległe obrażenia, stężenie pośmiertne, rozkład zwłok

4. OPIEKA PORESUSCYTACYJNA

Dawniej duża uwagę przywiązywano do różnicy pomiędzy tonięciem w wodzie słodkiej i słonej
Słodka woda inaktywuje surfaktant i uszkadza błonę podstawna pęcherzyków płucnych. Utrata zdolności surfaktantu do obniżenia napięcia powierzchniowego powoduje zapadanie się pęcherzyków płucnych i zaburzenia stosunku wentylacji do perfuzji. Hipotoniczna woda jest szybko wchłaniana do krążenia płucnego.

Zachłyśnięcie hiperosmolarna woda morska powoduje przemieszczenie wody śródnaczyniowej do światła pęcherzyków, a wskutek tego Obrzek płuc i przeciek płucny
.Serie przypadków klinicznych udowodniły, ze niezależnie od stężenia soli w wodzie , która dostała się do dróg oddechowych, podstawowym problemem w patofizjologii tonięcia jest rozwijające się niedotlenienie na wskutek wypłukania i zniszczenia warstwy surfaktantu, zapadnięcia się pęcherzyków płucnych oraz pojawienia się niedodmy i wewnątrzpłucnego przecieku tetniczo-żylnego. Niewielkie zaburzenia elektrolitowe sa stwierdzane rzadko, nie maja znaczenia klinicznego.

Uszkodzenie tkanki płucnej – występuje ryzyko rozwinięcia się ostrej niewydolności oddechowej dorosłych ARDS, wskutek podtopienia
Hipotermia – pierwotna lub wtórna. Hipotermia może rozwinąć się bardzo szybko wszystko zależy od temperatury wody, ale może zapewnić pewien stopień ochrony przed niedotlenieniem.
Z innych technik leczenia w celu poprawy stanu neurologicznego podajemy Barbiturany, monitorowanie ciśnienia wewnątrzczaszkowego ICP i zastosowanie Steroidów

HIPOTERMIA działa ochronnie na ofiary tonięcia. Niska temperatura ciała zmniejsza zapotrzebowanie na tlen, pozwalając na przeżycie narządów pozbawionych go przez długi czas. Sugeruje się, że odruch nurkowania, powoduje preferencyjny przepływ krwi do mózgu i serca, jest dodatkowym czynnikiem przyczyniającym się do przeżycia po przedłużonym zanurzeniu w bardzo zimnej ( < 4 stopni C ) wodzie.Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, by móc dodać komentarz.

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Społeczność

Najnowsze zdjęcia

 • Śmigłowiec sokół
 • Zgodniezprawem
 • Przyczepa do transportu?
 • Pierwsza pomoc tonącym
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Wzywając pogotowie, nie okłamuj dyspozytora
 • Nie czekaj, dzwoń!
 • Nie wzywaj pogotowia nadaremnie
 • Wzywaj z głową
 • Ratownik medyczny
 • Teraz już wiesz...
 • Miał zawał. Karetki nie było.
 • Zespół QRS i jego szerokość
 • STEMI może być...
 • Słupek
 • Zatrucia