Ratownictwo Medyczne i Pierwsza Pomoc - Ratunek24.pl

FORUM RATUNEK24

STANDARDY I WYTYCZNE - Atropina - łamigłówka

Autor
Wiadomość
rescue
Jedyny dostępny producent na polskim rynku Atropiny - Polfa WZF podaje, że u dzieci w zagrożeniu życia w przypadku ciężkich zaburzeń rytmu serca (pomyślmy tu o bradykardii) dawka dożylna to 20µg/kg mc. (minimalna dawka 10µg), dawkę można powtarzać co 5 minut do maksymalnej 100µg.

Tak więc jeśli dziecko waży 6kg (6 x 20µg = 120µg) już przekraczamy maksymalną dawkę 100µg. Co z cięższymi (starszymi niż niemowlę) pacjentami?

Nadmienić należy, że Wytyczne ERC 2010 nie odnoszą się wprost do dawkowania Atropiny w bradykardii u dzieci, podają natomiast informację, że dawki PONIŻEJ 100µg nie są wskazane, ponieważ mogą powodować skrajną bradykardię - str. 195]

Jak to wszystko interpretować ..?
rescue
administrator
Wychodzi na to, że atropinę można podawać dzieciom do 5 kg.
A pozostałe przypadki cięższych dzieci nie są opisane na potrzeby ratownictwa medycznego. Może trzeba poszukać informacji u pediatrów?
kotlet1711
Wydaję mi się, że to błąd w druku ulotki.

Pierwszę słyszę, że można maksymalnie podać 0,1 mg.

Przykładowo, podręcznik Złota Godzina - Algorytmy postępowania w stanach nagłych u dzieci

Bradykardia zatokowa >> atropina 0,02 mg/kg do maksymalnej 1 mg.
BartekBlack
Do dawki maksymalnej 1 mg . Na bank jakis blad tam jest.
BartekBlack
Minimalna dawka jednorazowa 0,1 mg do dawki 1mg .
^