Ratownictwo Medyczne i Pierwsza Pomoc - Ratunek24.pl

Użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główna przyczyna śmierci. Wielu poszkodowanych z NZK ma szanse przeżycia o ile świadkowie zdarzenia zareagują

UŻYCIE AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO

Gdy dojdzie do utraty przytomności i należy szybko odnaleźć AED ( miejsce publiczne – lotniska, obiekty sportowe, biura, kasyna, samoloty) ważne jest , aby oznakowanie lokalizacji i najkrótszej drogi było proste i przejrzyste. ILCOR opracował oznakowanie rozpoznawane na całym świecieRatownicy powinni kontynuować RKO i starać się minimalizować przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej podczas naklejania elektrod i używania AED - powinni się skoncentrować na stosowaniu się do głosowych zaleceń AED bez opóźnienia.
Standardowe AED sa odpowiednie dla dzieci powyżej 8 roku życia.
U dzieci pomiędzy 1, a 8 rokiem życia, jeśli to możliwe należy używać elektrod pediatrycznych razem z przystawką zmniejszająca energię defibrylacji lub możliwością włączenia trybu pediatrycznego. Jeżeli takie urządzenie nie jest dostępne należy zastosować standardowe AED.

Nie zaleca się stosowania AED u dzieci poniżej 1 roku życia.
Częstość występowania rytmów do defibrylacji u niemowląt jest bardzo mała za wyjątkiem sytuacji kiedy przyczyna zatrzymania krążenia jest choroba serca.

Sekwencja użycia AED

1. BEZPIECZEŃSTWO upewnij się , ze Ty , poszkodowany i inni świadkowie zdarzenia jesteście bezpieczni

2. postępuj zgodnie ze schematem BLS dla osób dorosłych


3. jeżeli jesteś sam, a AED jest w pobliżu rozpocznij od jego podłączenia- WYTYCZNE ERC 2010

4. gdy tylko pojawi się AED
- włącz go i naklej elektrody na odsłonięta klatkę piersiową poszkodowanego
- jeśli ratowników jest więcej niż 1 , RKO powinno być prowadzone podczas naklejania elektrod
-postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi/ wizualnymi bez opóźnienia
- upewnij się, ze nikt nie dotyka poszkodowanego, gdy AED wykonuje analizę rytmu


5. jeżeli wyładowanie jest zalecane:
- upewnij się, że nikt nie dotyka poszkodowanego
- naciśnij przycisk defibrylacji zgodnie z poleceniem ( w pełni zautomatyzowany AED dostarczy wyładowanie samoczynnie )
- natychmiast rozpocznij RKO 30:2
-kontynuuj postępowanie zgodnie z dalszymi poleceniami głosowymi wizualnymi

6. jeżeli wyładowanie nie jest zalecane
- niezwłocznie podejmij RKO 30:2
- kontynuuj postępowanie zgodnie z dalszymi poleceniami głosowo-werbalnymi.

7. kontynuowanie postępowanie zgodnie z poleceniami AED do momentu gdy:
- przybędzie wykwalifikowana pomoc i przejmie działania
- poszkodowany zacznie reagować: poruszy się, otworzy oczy i zacznie prawidłowo oddychać
- ulegniesz wyczerpaniu

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, by móc dodać komentarz.

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Społeczność

Najnowsze zdjęcia

 • Śmigłowiec sokół
 • Zgodniezprawem
 • Przyczepa do transportu?
 • Pierwsza pomoc tonącym
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Wzywając pogotowie, nie okłamuj dyspozytora
 • Nie czekaj, dzwoń!
 • Nie wzywaj pogotowia nadaremnie
 • Wzywaj z głową
 • Ratownik medyczny
 • Teraz już wiesz...
 • Miał zawał. Karetki nie było.
 • Zespół QRS i jego szerokość
 • STEMI może być...
 • Słupek
 • Zatrucia