Ratownictwo Medyczne i Pierwsza Pomoc - Ratunek24.pl

Wstępne postępowanie: RKO czy DEFIBRYLACJA?

Czy RKO wykonywane przed defibrylacją przynosi skutki pozytywne, zwłaszcza u pacjentów , u których doszło do niezauważonego zatrzymania krążenia?

Według wytycznych ERC 2010- ostatnio opublikowana praca oparta na świńskim modelu niedokrwienia prowadzącego do zatrzymania krążenia wykazała spadek przeżywalności, gdy przed defibrylacja prowadzono RKO.
Dokładny czas trwania utraty przytomności jest często trudny do określenia, istnieją jednak dowody, ze wykonywanie dobrej jakości uciśnięć klatki piersiowej w trakcie podłączania i ładowania defibrylatora zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia.

Dlatego w każdym przypadku niezauważonego zatrzymania krążenia ZRM powinien prowadzić dobrej jakości uciśnięcia klatki piersiowej podczas dostarczania, podłączani i ładowania defibrylatora, jednak nie zalecany jest jakikolwiek rutynowy czas wykonywania RKO przed analizą rytmu i defibrylacją np: 2-3 minuty.

A jak to wygląda w AHA?

Gdy ratownik jest świadkiem pozaszpitalnego NZK, a bezpośrednio na miejscu jest dostępny AED, ratownik powinien rozpocząć RKO od uciskania klatki piersiowej i jak najszybciej zastosować AED.
NZK w szpitalu lub innej placówce wyposażonej w urządzenie AED lub defibrylatory powinni natychmiast rozpocząć resuscytacje , zastosować resuscytację i zastosować AED / Defibrylator, kiedy tylko będzie on gotowy do pracy.

Gdy Zespól Ratownictwa Medycznego ( ZRM ) nie jest świadkiem NZK, w warunkach pozaszpitalnych ratownik medyczny może rozpocząć RKO, sprawdzając czynność serca z użyciem AED lub EKG i przygotowując defibrylacje .

W takich przypadkach dopuszczalne jest prowadzenie RKO przez 1,5 do 3 minut przed podjęciem próby defibrylacji. Jeśli na miejscu zdarzenia obecnych jest 2 lub większa ilość ratowników, należy prowadzić RKO i jednocześnie przygotować defibrylator do użytku.

W przypadku nagłego zatrzymania krążenia w warunkach szpitalnych nie ma dostatecznych danych naukowych do poparcia lub odrzucenia zalecenia prowadzenia RKO przed defibrylacją. Jednakże w przypadku pacjentów monitorowanych, czas od chwili wystąpienia migotania komór VF do wyładowania powinien wynosić mniej niż 3 minuty, a do chwili przygotowania defibrylatora do pracy należy wykonywać RKO.

Powód : jeśli migotanie komór występuje dłużej niż kilka minut mięsień sercowy nie otrzymuje odpowiedniej ilości tlenu i energii. Uciskanie klatki piersiowej przez krótki okres może zapewnić dostawę tlenu i energii do serca, Dzięki czemu jest bardziej prawdopodobne, ze wyładowanie spowoduje zarówno eliminacje VF ( defibrylację), jak i przywrócenie spontanicznego krążenia krwi (ROSC ) . W badaniach trwająca od 1,5 do 3 minut resuscytacja przed zastosowaniem defibrylacji nie powodowała zwiększenia ogólnego poziomu przeżywalności wśród poszkodowanych z VF , strategia stosowania w pierwszej kolejności resuscytacji spowodowała zwiększenie poziomu przeżywalności wśród poszkodowanych z VF , jeśli czas od wezwania pogotowia ratunkowego do ich przyjazdu na miejsce wynosił od 4 do 5 minut lub dłużej.

A jakie sa wasze doświadczenia, gdy przybywacie na miejsce zdarzenia, pacjent jest w Zatrzymaniu Krążenia, podejmujecie natychmiastową analizę rytmu i ewentualna defibrylację, a następnie RKO?
Czy może prowadzicie jeden cykl RKO, po którym wykonujecie analizę rytmu?

Zachęcam do podzielenia się doświadczeniami.
Robert Rajtar - Ratownik Medyczny

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, by móc dodać komentarz.

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Społeczność

Najnowsze zdjęcia

 • Śmigłowiec sokół
 • Zgodniezprawem
 • Przyczepa do transportu?
 • Pierwsza pomoc tonącym
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Wzywając pogotowie, nie okłamuj dyspozytora
 • Nie czekaj, dzwoń!
 • Nie wzywaj pogotowia nadaremnie
 • Wzywaj z głową
 • Ratownik medyczny
 • Teraz już wiesz...
 • Miał zawał. Karetki nie było.
 • Zespół QRS i jego szerokość
 • STEMI może być...
 • Słupek
 • Zatrucia