Ratownictwo Medyczne i Pierwsza Pomoc - Ratunek24.pl

Wstrząs anafilaktyczny - Postępowanie

 • Autor: guardian12
 • Reakcje Uczuleniowe

Anafilaksja jest ciężka zagrażająca życiu , uogólniona lub układowa reakcją nadwrażliwości.Może być spowodowana przez wiele czynników.

ANAFILAKSJA

Anafilaksja jest ciężka zagrażająca życiu , uogólniona lub układowa reakcją nadwrażliwości. Charakteryzuje ją nagły rozwój zagrażających życiu problemów związanych z drożnością dróg oddechowych i/lub krążeniem, połączonych zwykle ze zmianami skórnymi w obrębie błon śluzowych

Anafilaksja może być spowodowana przez wiele czynników takich jak pokarmy, leki, owady mające żądła i lateks. Anafilaksja i ryzyko zgonu zwiększa się w przypadku astmy, szczególnie jeśli choroba nie jest dobrze kontrolowana, ma ciężki przebieg lub jeśli podanie adrenaliny jest opóźniane. Śmiertelne reakcje na pokarm sa przyczyna zatrzymania oddechu zazwyczaj po 30-35 minutach, żądła owadów wywołują omdlenie spowodowane wstrząsem po 10-15 minutach, a śmierć spowodowana dożylnym podaniem leków następuje najczęściej w ciągu 5 minut. Nigdy nie stwierdzono zgonu po upływie sześciu godzin od kontaktu z czynnikiem wyzwalającym.

U pacjenta mogą wystąpić następujące problemy z drożnością dróg oddechowych lub krążeniem
Problemy z drożnością dróg oddechowych:
- Obrzek dróg oddechowych : gardła i języka ( Obrzek gardła i krtani )
- chrypka
- świst krtaniowy
Problemy oddechowe
- duszność
- świsty
- splatanie z powodu niedotlenienia
- zatrzymanie oddechu
- zagrażająca życiu astma bez cech anafilaksji może być wyzwolona przez reakcje alergiczną na pokarm
Problemy krążeniowe
- bladość, wilgotna skóra
- częstoskurcz
- hipotensja
- zaburzenia świadomości
- niedokrwienie mięśnia sercowego i zmiany w EKG nawet u osób z prawidłowymi naczyniami wieńcowymi
- zatrzymanie krążeniaZaburzenia układu sercowo-naczyniowego mogą być spowodowane bezpośrednia depresja mięśnia sercowego, rozkurczem naczyń, wzrostem przepuszczalności naczyń włosowatych i utratę płynów z łożyska naczyniowego. Bradykardia jest zwykle późnym objawem, często poprzedzającym zatrzymanie krążenia.

Zmiany skórne lub zmiany w obrębie błon śluzowych
Zmiany powinny być ocenione jako część ekspozycji podczas badania ABCDE
- często są pierwszymi objawami i występują w ponad 80% przypadków anafilaksji
- mogą być bardzo subtelne , jak i bardzo nasilone
- mogą dotyczyć tylko skóry, tylko błon śluzowych lub zarówno skóry jak i błon śluzowych w każdym miejscu na ciele.
- mogą mieć charakter rumienia, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego ( powiek, warg, a czasami jamy ustnej i gardła)
U większości pacjentów z alergicznymi zmianami skórnymi nie rozwija się anafilaksja.

LECZENIE

Do rozpoznawania i leczenia anafilaksji należy używać schematu ABCDE.
- monitorowanie 3 odprowadzenia/ ciśnienie
- stan pacjenta z anafilaksja może się pogorszyć i jeśli pacjent zostanie posadzony lub pionizowany może wystąpić zatrzymanie krążenia, zatem wszyscy pacjenci powinni zostać ułożeni w wygodnej pozycji. Pacjenci z zaburzeniami drożności dróg oddechowych i trudnościami w oddychaniu mogą preferować pozycje siedzącą, w której łatwiej się oddycha
Płaskie ułożenie z uniesieniem lub bez uniesienia kończyn dolnych jest korzystne u pacjentów z niskim ciśnieniem krwi – problemy krążeniowe

Należy przerwać podawanie każdego leku mogącego być przyczyna anafilaksji. Trzeba usunąć żądło po użądleniu przez pszczołę
Resuscytacje należy rozpocząć bezzwłocznie i prowadzić zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Leki i drogi podawania

ADRENALINA – epinefryny
Jako agonista receptorów L ( alfa ) powoduje obkurczenie naczyń i zmniejszenie obrzęków, a jako agonista receptorów B ( beta ) rozszerzeni oskrzeli i górnych dróg oddechowych,
Zwiększa siłę skurczu serca oraz hamowanie uwalniania histaminy leukotrienów.
Receptory B2 –adrenergiczne obecne na mastocytach hamują ich aktywację i dlatego szybkie podanie adrenaliny tłumi nasilone reakcje alergiczne z udziałem IgE.
Podanie adrenaliny i.v jest niebezpieczne dożylna podaz adrenaliny pacjentom z zachowanym spontanicznym krążeniem może wywołać zagrażające życiu nadciśnienie , częstoskurcz, zaburzenia rytmu i niedokrwienie mięśnia sercowego.
Adrenalina powinna być podana wszystkim pacjentom z objawami zagrożenia życia. Najlepszym miejscem do podawania adrenaliny( i.m ) jest przednio-boczna powierzchnia 1/3 środkowej uda


Dawkowanie
Odpowiednik objętości roztworu 1:1000

 12 lat i dorośli 500ug i.m ( 0,5ml)
6-12 lat 300 ug i.m (0,3ml)
6 miesięcy -6lat 150ug i.m 0,15ml
< 6 miesięcy 150ug i.m 0,15ml

Domięśniowa dawka adrenaliny należy powtórzyć jeśli nie ma poprawy stanu pacjenta. Kolejne dawki mogą być podawane , zależnie od stanu pacjenta , w 5 minutowych odstępach czasu

Dawkowanie adrenaliny w bolusach i.v. - dorośli
Adrenalinę droga i.v należy podawać w powtarzanych bolusach po 50ug do uzyskania efektu. Jeśli konieczne jest powtarzanie takich dawek należy rozpocząć wlew dożylny

Dawkowanie adrenaliny w bolusach i.v – dzieci
Dziecko może zareagować na dawkę tak małą jak 1ug/kg.

Tlen – jak największe stężenie tlenu, używając maski z rezerwuarem. Należy zadbać o duży przepływ tlenu, zwykle większy niż 10l/min , aby uniknąć zapadania się rezerwuaru w czasie wdechu pacjenta.
Płyny - w czasie anafilaksji może nastąpić ucieczka dużych objętości płynów z krążenia i poszerzenia łożyska naczyniowego. Trzeba wykonać szybki wlew płynów ( 20ml/kg w przypadku dziecka lub 500-1000ml osobie dorosłej ). Brak jest dowodów czy w tej sytuacji należy podać koloidy czy krystaloidy.. rozważmy jednak czy koloidy mogą być przyczyna anafilaksji?
Leki przeciwhistamionowe – sa lekami drugiego rzutu w leczeniu anafilaksji . przeciwhistaminowe H1 pomagają przeciwdziałać wywołanemu działaniem histaminy rozkurczowi naczyń i skurczowi oskrzeli
Steroidy: kortykosteroidy mogą być pomocne w zapobieganiu lub skracaniu przedłużającej się reakcji anafilaktycznej.
Leki rozszerzające oskrzela: należy rozważyć dalsza terapie lekami rozszerzającymi oskrzela , takimi jak:
- Salbutamol ( w nebulizacji lub i.v)
- ipratropium ( w nebulizacji)
- aminofilina ( i.v )
- magnez ( i.v ) – dożylnie podany magnez jest lekiem rozszerzającym naczynia i może nasilić spadek ciśnienia.

Opracowanie: Ratownik medyczny
Robert Rajtar


Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, by móc dodać komentarz.

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Społeczność

Najnowsze zdjęcia

 • Śmigłowiec sokół
 • Zgodniezprawem
 • Przyczepa do transportu?
 • Pierwsza pomoc tonącym
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Wzywając pogotowie, nie okłamuj dyspozytora
 • Nie czekaj, dzwoń!
 • Nie wzywaj pogotowia nadaremnie
 • Wzywaj z głową
 • Ratownik medyczny
 • Teraz już wiesz...
 • Miał zawał. Karetki nie było.
 • Zespół QRS i jego szerokość
 • STEMI może być...
 • Słupek
 • Zatrucia