Ratownictwo Medyczne i Pierwsza Pomoc - Ratunek24.pl

WYTYCZNE ERC 2010 - główne zmiany

Przedstawiamy główne zmiany w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji ( ERC) wydanych w 2010 roku. zmiany dotycza zarówno BLS jak i ALS

WYTYCZNE ERC 2010

Dyspozytor powinien być przeszkolony w zakresie zbierania informacji od osób wżywających pomocy zgodnie z protokołem
1. Wysoka jakości wykonywania uciśnięć klatki piersiowej. Głębokości przynajmniej 5 cm i częstość przynajmniej 100/min. osoby przeszkolone powinny wykonywać uciśnięcia klatki piersiowej i wentylacje w sekwencji 30:2.
2. Gdy BLS wykonuje osoba nieprzeszkolona, zachęcą się do zastosowania telefonicznego instruktażu z wyłącznym uciskaniem klatki piersiowej
3. Podkreśla się potrzebę wczesnego nieprzerwanego wykonywania uciśnięć klatki piersiowej
4. Znacznie większy nacisk kładzie się na minimalizowanie przerw bezpośrednio przed jak i po defibrylacji. Zaleca się kontynuowanie uciskania klatki piersiowej w trakcie ładowania defibrylatora. W zestawieniu z ciągłym prowadzeniem uciśnięć klatki piersiowej podczas ładowania defibrylatora, wykonanie defibrylacji powinno być osiągnięte z przerwaniem uciskania klatki piersiowej na okres nie dłuższy niż 5 sekund
5. Rozważamy zastosowanie do TRZECH PRÓB DEFIBRYLACJI pod rząd ( VF/VT) wystąpi podczas cewnikowania serca lub we wczesnym okresie pooperacyjnym po zabiegach kardiochirurgicznych. Strategia TRZECH WYŁADOWAŃ może być również zastosowana jako wstępne postępowanie w zauważonym zatrzymaniu krążenia, gdy pacjent jest już podłączony do defibrylatora manualnego

ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB DOROSŁYCH

1. Uciśnięcia klatki piersiowej zatrzymywane na krótko, jedynie by umożliwić istotne interwencje
2. Zmniejszenie znaczenia uderzenia przedsercowego
3. Nie jest już zalecane podawanie leków przez rurkę intubacyjna. Leki alternatywnie powinno się podawać DOSZPIKOWO ( intraosseus – IO )
4. W leczeniu zatrzymania krążenia w rytmach do defibrylacji należy podać 1 mg ADRENALINY po wykonaniu TRZECIEJ DEFIBRYLACJI i podjęciu uciskania klatki piersiowej, a następnie, co 3-5 minut, ( co druga pętle RKO). AMIODARON w dawce 300mg jest także podawany po trzeciej defibrylacji
5. ATROPINA nie jest rutynowo zalecana do zastosowania w przypadku wystapienia asystolia lub PEA .
6. Zmniejszenie nacisku na wczesna intubacje, za wyjątkiem, – gdy może być ona wykonana przez dobrze wyszkolone osoby z minimalna tylko przerwa w uciśnięciach klatki piersiowej.
7. Zwiększenie nacisku na zastosowanie kapnografii w celu potwierdzenia i monitorowania położenia rurki dotchawiczej. Rozpoznawanie potencjalnej szkody powodowanej przez HIPEROKSEMIE po ROSC ( przywrócenie spontanicznego krążenia krwi ) i można wiarygodnie monitorować saturacje krwi tętniczej ( Sao2 ) poprzez pulsoksymetrię i/lub gazometrie wdechowe stężenie tlenu powinno być miareczkowane tak aby osiągnąc SaO2 94-98 %
8. Rewizja zaleceń dotyczących kontroli glikemii. U osób dorosłych po ROSC powinno się wdrożyć leczenie, gdy poziom glukozy we krwi jest >10mmol/dl. Jednocześnie powinno się unikać hipoglikemii
9. Zastosowanie terapeutycznej hipotermii u pacjentów pozostających w stanie śpiączki po zatrzymaniu krążenia zarówno w rytmach nie do defibrylacji jak i w rytmach do defibrylacji

WSTĘPNE POSTĘPOWANIE W OSTRYCH ZESPOŁACH WIEŃCOWYCH

1. Termin OSTRY ZESPÓŁ WIEŃCOWY uniesienia odcinka ST ( NSTEMI-ACS) obejmuje zarówno zawał bez uniesienia odcinka ST ( NSTEMI) jak i niestabilna dusznicą bolesna, gdyż ostateczne rozróżnienie pomiędzy tymi stanami jest możliwe dopiero po kilku godzinach.
2. Należy unikać NLPZ
3. NITRATÓW nie należy stosować w celach diagnostycznych
4. suplementacje tlenu należy stosować jedynie u pacjentów z hipoksja, dusznością lub zastojem płucnym . hiperoksemia może być szkodliwa w przebiegu niepowikłanego zawału.
5. liberalizacja wytycznych z zastosowaniem KWASU ACETYLOSALICYLOWEGO ( ASA )może być obecnie podawany przez świadków zdarzenia, także bez zaleceń Dyspozytora.
6. uaktualniono strategie reperfuzyjne dla zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST:
- preferowanym sposobem leczenia jest pierwotna przezskórna interwencja wieńcowa ( primary PCI ) wykonana we właściwym przedziale czasowym
- zespół pogotowia ratunkowego może pominąć najbliższy szpital, aby PPCI mogło być wykonane bez zbędnego opóźnienia
- akceptowane opóźnienie pomiędzy rozpoczęciem fibrynolizy, a pierwszym napompowaniem balonu jest zmienne i wynosi 45-180 minut w zależności od lokalizacji zawału, wieku pacjenta i czasu trwania objawów.

ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DZIECI

1. Rozpoznanie zatrzymania krążenia. Decyzja o rozpoczęciu RKO musi być podjęta w czasie krótszym niż 10 sekund. W zależności od wieku dziecka tętno można badać na tętnicy szyjnej- dzieci/ ramiennej- niemowlęta / lub udowej dzieci i niemowlęta.
2. stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wentylacji ( CV ) u dzieci zależy od tego, czy pomocy udziela jeden czy więcej ratowników.
Ratowników przedmedycznych, należy instruować, aby wykonywali 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy, czyli tak samo jak w wytycznych dla dorosłych
Ratownicy mający zawodowy obowiązek powinni się uczyć i stosować CV 15:2, jednak mogą użyć stosunku 30:2, jeśli działają w pojedynkę, szczególnie jak nie udaje im się osiągnąć wystarczającej liczby uciśnięć. Ratowników, którzy nie sa w stanie lub nie chcą prowadzić wentylacji usta-usta należy zachęcać do wykonywania samych tylko uciśnięć klatki piersiowej.
3. Jakości uciśnięć, które powinny być wykonywane na odpowiednia głębokości z możliwie najmniejszymi przerwami, aby zminimalizować czas bez przepływu. Należy uciskać klatkę piersiową, na co najmniej 1/3 jej wymiaru przednio-tylnego u wszystkich dzieci, ( tj. około 4 cm u niemowląt i około 5cm u dzieci). Podkreśla się tez znaczenie następującego po uciśnięciu całkowitego zwolnienia nacisku. Zarówno u niemowląt, jak i u dzieci częstości uciśnięć powinna wynosić, co najmniej 100/min, ale nie więcej niż 120/min. Technika ich wykonywania u niemowląt obejmuje uciskanie dwoma palcami w przypadku jednego ratownika oraz objęcia klatki piersiowej i uciskanie dwoma kciukami, jeśli ratowników jest dwóch lub więcej. U starszych dzieci, w zależności od wyboru ratownika można zastosować technikę uciskania jedna lub dwoma rekami
4. Automatyczne defibrylatory zewnętrzne, ( AED), gdy stosuje się je u dzieci powyżej pierwszego roku życia, sa bezpieczne i skuteczne. Specjalne elektrody pediatryczne lub oprogramowanie defibrylatora zmniejszają energię urządzenia do 50-75 J i sa rekomendowane dla dzieci w wieku 1-8 lat. U dzieci powyżej 1 roku życia można użyć niezmodyfikowanego AED, jak u dorosłych. U dzieci poniżej 1 roku życia użycie AED jest uzasadnione – najlepiej z modyfikacja energii. Po naładowaniu defibrylatora należy przerwać na krótko uciskanie klatki piersiowej w celu wykonania defibrylacji. Energia 4J/kg bez jej zwiększania
5. Można bezpiecznie używać rurek intubacyjnych z mankietem u niemowląt i małych dzieci.

RESUSCYTACJA NOWORODKÓW BEZPOŚREDNIO PO URODZENIU

1. u wydolnych noworodków aktualnie zaleca się opóźnienie klemowania pępowiny o co najmniej 1 minutę od momentu urodzenia się dziecka ( zakończenia drugiego okresu porodu )
2. Wcześniaki poniżej 28 tygodnia ciąży natychmiast po urodzeniu bez osuszania należy całkowicie owinąć folia spożywczą lub workiem plastikowym po poziomu szyi. Zabiegi pielęgnacyjne i stabilizacja powinny się odbywać pod promiennikiem ciepła.
3. Rekomendowany stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wentylacji w trakcie resuscytacji noworodków wynosi 3:1
4. Nie zaleca się odsysania smółki z nosa i ust po urodzeniu główki dziecka, ( gdy główka jest jeszcze w kroczu).Jeśli urodzone dziecko nie oddycha, jest wiotkie i obecna jest smółka zasadne jest wykonać szybka inspekcje jamy ustno-gardłowej i usunąć potencjalną przyczynie niedrożności.
5. Gdy podawana jest ADRENALINA rekomenduje się drogę i.v i stosuje dawkę 10-30ug/kg. Przy dostępie dotchawiczym 50-100ug/kg

Opracowanie Robert Rajtar - Ratownik medyczny
ratunek24.pl

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, by móc dodać komentarz.

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Społeczność

Najnowsze zdjęcia

 • Śmigłowiec sokół
 • Zgodniezprawem
 • Przyczepa do transportu?
 • Pierwsza pomoc tonącym
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Wzywając pogotowie, nie okłamuj dyspozytora
 • Nie czekaj, dzwoń!
 • Nie wzywaj pogotowia nadaremnie
 • Wzywaj z głową
 • Ratownik medyczny
 • Teraz już wiesz...
 • Miał zawał. Karetki nie było.
 • Zespół QRS i jego szerokość
 • STEMI może być...
 • Słupek
 • Zatrucia